Objednávka tovaru z e-shopu Rustique

1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky.

3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu zadanú kupujúcim do 48 hodín počas pracovných dní. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

4. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.